Wat wij niet bieden

Wij delen geen klopjes op de schouder uit. We gaan niet eindeloos met i praten over het verleden, noch over de schuldvraag of de waarom vraag. We hebben geen medelijden voor u op voorraad. We hebben geen tijd voor wrok, krenking, spijt etc.

U hoeft nog niet ‘gehard’ te zijn, maar we verwachten van u wel de bereidheid om dat te worden.

Wat wij wel bieden
Directe ongepolijste coaching op basis van ratio & logica, nuchter en altijd goed onderbouwd. Coaching waarbij de nadruk ligt op de overdracht van inzichten, kennis en op het introduceren van nieuwe vaardigheden of het ontwikkelen van vaardigheden die u hebt, maar nog niet toereikend genoeg hebt kunnen ontplooien. Wij richten ons in beginsel op oplossingen op de korte- en middenlange termijn. Wij veranderen indien nodig, al vanaf ons eerste gesprek de manier waarop u tegen de eigen situatie aankijkt. We schuiven niets voor ons uit. Wij vragen van u geen tijd om onszelf voor te bereiden voordat we bepaalde onderwerpen met u bespreken. Ieder onderwerp kunt u onaangekondigd inbrengen. Inzichten en kennis worden vervolgens, in reactie op hetgeen u inbrengt direct aan u meegegeven inclusief praktische uitleg en onderbouwing.

 

Op dit moment is bij ons er sprake van een wachttijd van drie weken. Dit betekent dat u, indien u vandaag contact opneemt en een afspraak met ons maakt, over ongeveer drie weken deze eerste afspraak daadwerkelijk kunt verzilveren.

Vrijblijvend kennis maken? Bel 0208943377